Oost-België

Een Europese regio over de taalgrenzen heen

Aan de grens met de Bondsrepubliek Duitsland, tussen het ene drielandenpunt met het Koninkrijk der Nederlanden in het noorden en het andere met het Groothertogdom Luxemburg in het zuiden, ligt Oost-België. In zijn bewogen geschiedenis liepen politieke, lands- en taalgrenzen kris kras door onze regio. Onze inwoners zijn meertalig en staan open voor andere culturen. Zij spreken Duits, Frans, in het noorden ook Vlaams, en de streektaal is meer dan alleen een dialect. Het is een sterk levende taal.

Oost-België vormt de scheidslijn tussen Romaanse en Germaanse culturen en het bijzondere van deze streek is de gegroeide verwevenheid van deze culturen. De veelzijdigheid en tevredenheid van onze bewoners vormt de bron van de bijzondere leefbaarheid: bij ons, in Oost-België.


DG - De Duitstalige gemeenschap

De kern van de regio is de Duitstalige gemeenschap met zijn ruim 75.000 inwoners.

In het pluralistische systeem van het koninkrijkBelgië bestaan er naast de territoriale regio's (Wallonië, Vlaamse regio en Brussel) ook de gemeenschappen. Deze hebben de culturele en persoonsgebonden verantwoordelijkheden.


Geografische ligging

Tegenwoordig is Oost-België het meertalige hart van de grensoverschrijdende modelregio Euregio Maas-Rijn, waar circa vier miljoen mensen wonen.

De directe nabijheid tot Aken, Luik, Maastricht en Luxemburg en de ligging vlakbij de Europese kerngebieden en agglomeraties, zoals de regio Brussel, het Roergebied, het gebied Keulen-Bonn, biedt bijzondere voordelen in de Europese binnenmarkt:

 • Integratie in het Europese snelwegennet door middel van de snelwegen E40 (Brussel-Luik-Keulen) en E42 (Rijssel-Namen-Trier);
 • Goede spoorwegaansluiting, met name de TGV-lijn Parijs-Keulen die zowel Luik als Aken aandoet;
 • Dichtbij vijf internationale luchthavens in B, D en NL;
 • Aansluiting op Europa's op twee na grootste binnenhaven in Luik.


Industriële vestigingsplaats en -structuur

Oost-België heeft zijn bedrijven bijzondere voordelen te bieden

 • Aantrekkelijke, goed ontsloten industrie- en bedrijventerreinen voor uiteenlopende behoeften;
 • De directe nabijheid tot de universiteiten van Aken, Maastricht en Luik, en tot andere onderwijs-, onderzoeks- en ontwikkelingsinstituten;
 • Korte trajecten door de onderlinge nabijheid van de beslissingsorganen uit het bedrijfsleven en de politiek;
 • Goed opgeleide en geëngageerde medewerkers en sociale stabiliteit die dankzij een verregaande gezamenlijke basisconsensus tussen werknemers en werkgevers is gewaarborgd (de werkloosheid in Oost-België is met ca. 8% veel lager dan in de rest van Wallonië);
 • Een meertalige en cultureel openstaande bevolking.

Het bedrijfsleven in de DG wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door kleine en middelgrote bedrijven. Hierbij biedt de dienstverleningssector de meeste werkgelegenheid in de economie van Oost-België. Hieronder valt ook de vervoers- en logistieke sector die in Oost-België vanwege de uitstekende verbindingen sterk vertegenwoordigd is. Ook de handwerksector is hier vanouds zeer sterk vertegenwoordigd.


De metaal producerende en -verwerkende industrie en precisiemechanica zijn van groot belang, evenals de levensmiddelenindustrie. Dankzij de hoge bosbouwopbrengsten komen hierbij nog de vele houtzagerijen en houtverwerkende bedrijven. Tot slot moet de sterk vertegenwoordigde bouwsector nog worden genoemd.

Nadere inlichtingen over bedrijven in Oost-België vindt u bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid in Eupen-Malmedy-St.Vith.


Toerisme

Onze landschappen zijn gevarieerd en bieden veel uitstekende mogelijkheden voor recreatie en toerisme:

 • Het groene heuvelland in het noorden is een historisch gegroeid cultuurlandschap met een onuitputtelijke rijkdom aan geschiedkundige overblijfselen.
 • Het Hohe Venn is met zijn onmiskenbare, ruwe karakter een uniek natuurlandschap.
 • De bossen, weiden en de daartussen gestrooide Eifel-dorpjes vormen een bijzondere, landelijke wereld die bezoekers tot ontdekkingstochten uitnodigt.

Oost-België biedt een afwisselend aanbod van cultuur-, vrijetijds- en sportactiviteiten. Zijn gastronomie is met recht beroemd.

Hier leert u onze regio kennen.


De WFG (economische ontwikkelingsmaatschappij) in Oost-België.

De WFG is niet alleen voor bedrijven actief: zij is de belangrijkste verantwoordelijke instantie voor ontwikkelingsactiviteiten in de regio.

Wij ontwikkelen Oost-België door het bedrijfsleven en toerisme in een netwerk te verbinden, werken aan programma's om de leefbaarheid van onze burgers te verbeteren en om nieuwe ressources aan te boren.

Wij kennen ons Oost-België. WFG.

TeTRRA Technologyatlas | Imprint

TeTRRA - Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas TeTTRA - is een grensoverschrijdend project in de Euregio Maas-Rijn met financiële steun van de Europese Unie. 13 partners hebben het gezamenlijke doel de kennistransfer tussen universiteiten, hogescholen kennis-instellingen alsmede innovatieve midden- en kleinbedrijven (MKB) in de grensregio België, Duitsland en Nederland te bevorderen en hoogopgeleid personeel aan de regio enthousiast te binden. Voor meer informatie ga naar www.tetrra.eu