Uw bedrijf in de Tetrra-technologieatlas

Wij checken hier uw aanvraag en sturen u binnen zeven dagen een login toe waarmee u uw bedrijf in de technologieatlas kunt inschrijven.

Registreer u hier
Bedrijfsgegevens
Contactgegevens

TeTRRA Technologyatlas | Imprint

TeTRRA - Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas TeTTRA - is een grensoverschrijdend project in de Euregio Maas-Rijn met financiële steun van de Europese Unie. 13 partners hebben het gezamenlijke doel de kennistransfer tussen universiteiten, hogescholen kennis-instellingen alsmede innovatieve midden- en kleinbedrijven (MKB) in de grensregio België, Duitsland en Nederland te bevorderen en hoogopgeleid personeel aan de regio enthousiast te binden. Voor meer informatie ga naar www.tetrra.eu