RWTH Aachen Campus

De Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) is van plan om zich met met de RWTH Aachen University Campus te ontwikkelen tot een van de  werelds toonaangevende technische universiteiten.

De ontwikkeling van de RWTH Aachen Campus creëert een in Europa uniek onderzoekslandschap in de regio. Op meer dan 800.000 m² vestigen zich nationale en internationale bedrijven met hun R&D-capatiteiten in onderzoeksclusters, om samen met de universiteit holistische onderzoek en toepassingsgerichte oplossingen te ontwikkelen. Met de oprichting van 19 onderzoeksclusters onstaan tot 10.000 nieuwe banen.

Relevante onderwerpen kunnen in het cluster in een holistische interdisciplinaire samenwerkingsverband worden opgelost en dienen dus als uitbreiding en aanvulling op het onderzoek en de ontwikkeling in de verschillende wetenschappelijke disciplines, die ook in de toekomst de kern van de activiteiten aan de RWTH Aken zullen vormen.

Bij de oplossingen wordt naar baanbrekende en dus op lange termijn bestendige benaderingen gezocht. Baanbrekend zijn vragen, aan de ene kant een industriële en maatschappelijke relevantie hebben, maar aan de andere kant voor hun oplossing vanwege de complexiteit de gecombineerde expertise van interdisciplinaire teams van deskundigen nodig hebben.

Vooral MKBs in de regio kunnen dus nog veel meer profiteren van de know-how van de RWTH Aachen. De bedrijven zullen systematisch aan de RWTH Aachen Campus en de daar bestaande mogelijkheden voor samenwerking worden ingevoerd.

 

Momenteel zijn er zes clusters reeds begonnen - de zogenaamde startclusters:

TeTRRA Technologyatlas | Imprint

TeTRRA - Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas TeTTRA - is een grensoverschrijdend project in de Euregio Maas-Rijn met financiële steun van de Europese Unie. 13 partners hebben het gezamenlijke doel de kennistransfer tussen universiteiten, hogescholen kennis-instellingen alsmede innovatieve midden- en kleinbedrijven (MKB) in de grensregio België, Duitsland en Nederland te bevorderen en hoogopgeleid personeel aan de regio enthousiast te binden. Voor meer informatie ga naar www.tetrra.eu