Welkom op de TechnologieAtlas - het digitale netwerk voor technologie-georiënteerde bedrijven in de Euregio!

De technologieatlas heeft tot doel het TeTRRA-Interreg project te ondersteunen. Verschillende partners uit de Euregio Maas-Rijn hebben de handen in elkaar geslagen om de economische ontwikkeling te stimuleren.

Technologische kennis is een belangrijk middel voor regio's en hun bedrijven om innoverend en concurrerend te zijn. Het gebruik van deze kennis zorgt voor nieuwe producten en productieprocessen. Dit versterkt het concurrentievermogen en het rendement in de landelijke regio's. 

Voor een innoverende KMO/MKB is toegang tot expertise binnen onderzoeks-en kenniscentra van groot belang. De toegang tot deze centra blijkt vaak een drempel te zijn voor bedrijven in de landelijke gebieden.  Het TeTRRA netwerk van kennis- en onderzoeksinstellingen wil de overdracht van technologie en innovatie ver buiten de stedelijke gebieden stimuleren.

Lees vooral verder op deze website wat wij voor u kunnen betekenen!

 

Platteland: Een bloeiende regio!

Bloeiende regio's onderscheiden zich in het bijzonder door een uitgesproken en sterke ondernemerscultuur. Voor de welvaart van een regio zijn grondstoffen, infrastructuur en externe investeringen van groot belang.

De plattelandsgebieden van de grensstreek Duitsland, Nederland en België beschikken over het potentieel een bloeiende regio te worden. Er zijn voldoende jonge, innovatieve bedrijven die succesvol kunnen zijn. Een sterk onderling netwerk bevordert de succesfactoren. De technologieatlas verschaft een overzicht van bedrijven uit de Euregio Maas-Rijn om dit netwerk verder te versterken.

De technologieatlas en de activiteiten waar deze voor staat, laat zien dat hier al veel ondernemerskwaliteit en hoogwaardige technologie aanwezig is. De bedrijven bieden nu al lucratieve en interessante arbeidsplaatsen. Dat is niet alleen beter voor de ondernemers en de bedrijven zelf, maar ook voor alle mensen in de plattelandsgebieden van deze drielandenregio. Want zo worden in toenemende mate hoogwaardige, goed betaalde arbeidsplaatsen, promotiekansen voor jonge mensen en zakelijke kansen voor menig dienstverlener gecreëerd.

 

TeTRRA Technologyatlas | Imprint

TeTRRA - Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas TeTTRA - is een grensoverschrijdend project in de Euregio Maas-Rijn met financiële steun van de Europese Unie. 13 partners hebben het gezamenlijke doel de kennistransfer tussen universiteiten, hogescholen kennis-instellingen alsmede innovatieve midden- en kleinbedrijven (MKB) in de grensregio België, Duitsland en Nederland te bevorderen en hoogopgeleid personeel aan de regio enthousiast te binden. Voor meer informatie ga naar www.tetrra.eu