De technologiebedrijven

In de Euregio Maas-Rijn is er een groot aantal bedrijven dat innovatief aan de weg timmert. In de technologieatlas vindt u steeds meer van deze innovatieve bedrijven terug.

Door het aanbod van interessante jobs en een aangenaam leefklimaat wordt het platteland steeds aantrekkelijker. De technologieatlas schept een netwerk waarin regionale partners, potentiële samenwerkingspartners, werkgevers en hoogopgeleide beroepskrachten met elkaar zijn verbonden. 

Wilt u als technologiegericht bedrijf met een vestigingsplaats in een van de projectregio's in de technologieatlas worden opgenomen, schrijf u dan GRATIS hier in: Aanvraag ondernemersinschrijving in technologieatlas.

 

TeTRRA Technologyatlas | Imprint

TeTRRA - Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas TeTTRA - is een grensoverschrijdend project in de Euregio Maas-Rijn met financiële steun van de Europese Unie. 13 partners hebben het gezamenlijke doel de kennistransfer tussen universiteiten, hogescholen kennis-instellingen alsmede innovatieve midden- en kleinbedrijven (MKB) in de grensregio België, Duitsland en Nederland te bevorderen en hoogopgeleid personeel aan de regio enthousiast te binden. Voor meer informatie ga naar www.tetrra.eu